Tarieven

Contributie 2022

Contributie KNHS Contributie RV & PC Totaal contributie
Rijdend lid*(verenigingsles)    € 26,25   € 216,30   € 242,55
niet (rij)les volgend lid*(privéles of manegeles)    € 26,25   €  41,20   € 67,45
Vriend van de vereniging**   n.v.t.   €  25,00   €  25,00

* Omdat wij het belangrijk vinden dat we de combinaties, die uitkomen onder de naam van RV & PC De Gompert, kennen, is iedereen die wil starten op wedstrijden verplicht om lessen te volgen op De Gompert. Je bent hierdoor dus altijd rijdend lid. Je hebt de keuze om in de verenigingsles te rijden of in een (privé)les van Henriët of Frederiek op Manege De Gompert. Zie ook het reglement.

** Rijd je (momenteel) geen paard of pony, maar wil je toch betrokken zijn bij onze vereniging en mee kunnen doen aan onze leuke activiteiten? Geef je dan op als vriend van de vereniging! Let op, met dit lidmaatschap ben je geen lid van de KNHS

Facturatie

De totale contributie wordt één keer per jaar gefactureerd. Wil je de verenigingscontributie in termijnen betalen, overleg dit dan even met de penningmeester. Het is mogelijk om dit in maximaal 2 termijnen te betalen. De KNHS-contributie dient altijd aan het begin van het jaar te worden voldaan.

Lid worden, omzetting lidmaatschap of afmelding
Het is op ieder moment mogelijk om (rijdend of niet-lesvolgend) lid te worden van onze vereniging en deel te nemen aan de verenigingslessen. Alleen vóór 1 november en vóór 1 juli is het mogelijk om het lidmaatschap Rijdend lid Verenigingsles om te zetten naar een lidmaatschap niet-rijdend lid- les op De Gompert. Wil je je geheel afmelden (van de vereniging en de KNHS)? Dan dien je dit ook aan ons door te geven vóór 1 november.
Wij ontvangen je omzetting of afmelding graag per e-mail (aan het algemeen secretariaat). Meld je je per 1 juli af, dan zorgen wij ervoor dat je de helft van de verenigingscontributie retour krijgt. De helft van het niet-lesvolgend lidmaatschap wordt dan wel in rekening gebracht. Op de contributie van de KNHS is geen restitutie mogelijk.
N.b. Het secretariaat kan alleen tot afmelding overgaan als alle betalingen zijn voldaan.

Deelnemen in meerdere verenigingslessen
Ieder rijdend lid (verenigingsles) mag eenmaal per week deelnemen aan een toegewezen verenigingsles. Het is mogelijk om aan meerdere verenigingslessen deel te nemen. Hiervoor wordt extra verenigingscontributie in rekening gebracht. Bijvoorbeeld:

  Aantal  Prijs  Totaalbedrag 
Verenigingsles per week 2  € 216,30  € 432,60
KNHS contributie 1  € 26,25  € 26,25
Totaal  € 458,85

Jaarlijkse contributieverhoging
Jaarlijks vindt er een contributieverhoging plaats van 3 procent. Indien een jaarlijkse contributieverhoging niet nodig is vanwege voldoende tegoed op de verenigingsrekening, zal de verhoging in dat desbetreffende jaar niet worden doorgevoerd. De voorgenomen verhoging wordt in het daaropvolgende jaar opnieuw beoordeeld aan de hand van de hoogte van het saldo op de verenigingsrekening.

Aanbieding voor leden
Leden van onze rijvereniging en ponyclub kunnen gebruik maken van de binnenbak van Manege De Gompert voor € 2,- in plaats van € 5,-.