Reglement

Onze rijvereniging en ponyclub is een vereniging die zich ten doel stelt op recreatie- en op wedstrijdniveau bezig te zijn met paardrijden. Ieder lid rijdt onder de naam De Gompert en dient zich hiervan bewust te zijn wat dit betekent. Naast deze activiteit staat centraal dat de leden onderling tijdens en na evenementen contact houden en dat gezelligheid voorop staat. Lid zijn betekent dat je mee doet met de groep leden!

De volgende regels en afspraken gelden voor ieder lid:

 • Je draagt de Gompert-visie uit. Dit betekent dat je wekelijks naar de les komt met je paard/pony. Vanaf het ZZ-Licht, is het volgen van de wekelijkse verengingsles niet meer verplicht, echter is men van harte welkom.
 • Indien je wedstrijden rijdt doe je dit onder de naam van onze vereniging en heb je het clublogo aan twee zijden van het wedstrijddekje. Het tenue dient te voldoen aan de reglementen van de KNHS.
 • Je kan gebruik maken van de accommodatie van Recreatie- en ruitersportcentrum De Gompert en daarmee heb je je te houden aan de regels die eigenaren van de accommodatie hanteren voor de accommodatie en het terrein.
 • Iedereen die op de accommodatie van Recreatie- en ruitersportcentrum De Gompert paardrijdt is verplicht een veiligheidscap en rijkleding (rijlaarzen en rijbroek) te dragen.
 • Je houdt je aan de geldende normen en de gedragsregels voor, tijdens en na (opvolgende) evenementen, die het rijden onder de naam De Gompert met zich meebrengt.
 • Je bent, naast lidmaatschapsgeld voor de KNHS, tevens verplicht lesgeld en andere onkosten te voldoen aan de vereniging. Je betaalt hiervoor jaarlijks contributie. Hiervoor krijg je een factuur.
 • Je dient je paard eerlijk te behandelen.
 • Je draagt bij aan een positieve vereningingssfeer.
 • Indien men zich wil afmelden bij onze vereniging, moet dat schriftelijk (per brief of e-mail) gebeuren voor 1 november bij het secretariaat van de vereniging. Het secretariaat kan alleen tot afmelding overgaan als alle betalingen zijn voldaan. Het secretariaat verzorgt ook de afmelding bij de KNHS, echter dien je zelf je startpas af te melden. Wanneer er voor 1 juli besloten wordt om te stoppen met de lessen kan het lidmaatschap per 1 juli van lesvolgend naar niet-lesvolgend lidmaatschap omgezet worden. Te veel betaald contributiegeld wordt teruggestort.
 • Je helpt 2 tot 3 keer per jaar een aantal uur tijdens de wedstrijden.
 • De besluiten genomen door het bestuur zijn ten alle tijden inzichtelijk.

Als je op concours gaat  draagt je zelf zorg voor de volgende zaken:

 • Je pony/paard is keurig getoiletteerd;
 • Je neemt het paspoort pony/paard, startpas en inschrijfgeld mee;
 • Je draagt het verenigingstenue en een cap, denk aan verenigingslogo op je dekje;
 • Je hebt vervoer van en naar het concoursterrein;
 • Je hebt een voorlezer bij de dressuurproeven;
 • Je bent ruim van te voren aanwezig op het concoursterrein om voor de betaling en je   pony/paard te zorgen;
 • Mocht je op een van onze eigen concoursen je moeten afmelden na de sluitingsdatum, maar kan de startplek opgevuld worden, dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen;
 • Het gedrag naar derden (leden of anderen) is beleefd.

Aan- en afmelden van de vereniging:

Het is op ieder moment mogelijk om (rijdend of niet-lesvolgend) lid te worden van onze vereniging en deel te nemen aan de verenigingslessen. Alleen vóór 1 november en vóór 1 juli is het mogelijk om het lidmaatschap Rijdend lid Verenigingsles om te zetten naar een lidmaatschap niet-rijdend lid- les op De Gompert. Wil je je geheel afmelden (van de vereniging en de KNHS)? Dan dien je dit ook aan ons door te geven vóór 1 november.
Wij ontvangen je omzetting of afmelding graag per e-mail (aan het algemeen secretariaat). Meld je je per 1 juli af, dan zorgen wij ervoor dat je de helft van de verenigingscontributie retour krijgt. De helft van het niet-lesvolgend lidmaatschap wordt dan wel in rekening gebracht. Op de contributie van de KNHS is geen restitutie mogelijk.
N.b. Het secretariaat kan alleen tot afmelding overgaan als alle betalingen zijn voldaan.

 

Als je vragen hebt over het reglement, dan kan je altijd terecht bij een van de bestuursleden.